همه دسته بندی ها
HENTEK

صفحه اصلی> رسانه

HENTEK CAT به خوبی کنترل وضعیت اپیدمی برای تضمین تولید و عرضه چیان.

زمان: 2022-12-12 بازدید : 42

تضمین تولید در زمان پیشگیری و کنترل همه گیر

در طول دوره اپیدمی، مدیر کل شرکت جلسات متعددی را برای شفاف سازی مواردی که نیاز به توجه دارد برگزار کرد تا از روند عادی تولید محصولات اطمینان حاصل شود.

1. اطمینان حاصل کنید که هر مکان ضد عفونی شده است.

2. اطمینان از موجودی کافی مواد خام.

3. اطمینان از موجودی ایمنی محصولات نهایی.

4. برای اطمینان از ایمنی محصولات تحویلی، قبل از تحویل ضد عفونی کنید.